Črpalke voda - voda

Shematični prikaz instštalacije toplotne črpalke voda - voda

Ta sistem je eden izmed energetsko najbolj učinkovitih ogrevalnih sistemov. Podtalnica, ki jo koristimo, je namreč zaradi relativno visoke temperature idealen vir toplote, saj z njo dosegamo visoke izkoristke oz. grelna števila (tudi čez 5,0). Zaradi relativno visoke temperature toplotnega vira je razmerje (COP – grelno število) med skupno pridobljeno energijo in vloženo električno energijo najvišje.


S toplotno črpalko voda/voda dosegamo izjemno visok izkoristek, oz. visoka grelna števila konstantno preko celega leta. Vsi ogrevalni sistemi voda/voda nudijo zelo široko področje uporabe ogrevanja in ohlajevanja, skupaj s pripravo sanitarne vode.

Toplotna črpalka voda/voda potrebuje za svoje delovanje konstanten pretok podtalne, površinske ali tehnološke vode. Potreben pretok vode je odvisen od toplotne moči in temperaturne razlike med vstopno in izstopno vodo.