Črpalke zemlja - voda

Shematični prikaz instštalacije toplotne črpalke zemlja - voda

Poleg najpopularnejših solarnih kolektorjev ki segrevajo vodo s pomočjo sončne energije, lahko energijo pridobivamo iz Zemljine skorje. Namesto iz kolektorjev na strehi dobimo brezplačno toploto s pomočjo cevnega kolektorja vkopanega od 1,2 do max. 1,8 metra pod zemljo. Govorimo o precej enostavnejšem sistemu od strešnih kolektorjev, dejstvo pa je, da montaža zahteva obsežna zemeljska dela. Gibljive cevi so iz molekularnega omreženega polietilena (PE-X), skozi katere teče medij, ki je mešanica med vodo in protizmrzovalnim sredstvom. Mešalno razmerje je max.30%. V tem sistemu ni pojava korozije, vodnega kamna, niti niso možne poškodbe zaradi uleganja tal. Te vrste cevi se uporabljajo v vseh vrstah hišnih inštalacij že več kot 40 let, njihova trajnost pa presega 50 let. Cevi so preverjene v ekstremnih laboratorijskih razmerah, uporabljajo pa se širom Evrope. Globje kot so cevi, manj je možnosti za poškodbe, pa tudi oscilacije temperature so manjše, težja je regeneracija zemlje-torej globina mora biti optimala na kvaliteto zemlje in glede na uporabo toplotne črpalke. Cevi se polagajo v obliki meandra ali krožnih zank. Razmak med cevmi znaša med 60 in 100 cm, skupna površina podzemnega kolektorja pa mora biti vsaj dvakrat večja od stavbne površine (optimalno razmerje 1:2-2,5, kar pomeni, da za 100 m2 hiše potrebujemo okoli od 200 do 250 m2 cevi).Po preverjanju pretoka in tlačnem preizkusu se cevi enostavno pokrijejo z zemljo, tako da podzemni izmenjevalec ostane neviden pod vrtom oziroma travnikom. Namesto vkopane cisterne ste dobili energetski vsebnik - del planeta, ki se stalno dogreva.

 

Zemeljska sonda

Predstavlja rešitev ob pomanjkanju prostora okoli objekta. V tla se napravijo vrtine globoke 100 ali 200 m, v njih se vstavijo PE-X cevi zavite v obliki črke U, vrtina pa se zalije s cementnim betonom. Če struktura tal ne dovoljuje izvedbe globokih vrtin, lahko vrtamo plitkeje, do 20,30 ali 50 m. Naprava ima velik izkoristek, kadar je temperaturni gradient visok zaradi vpliva termalnih vod. Tu že na majhni globini temperatura zemlje naraste nad povprečno. Tu se z vgradnjo sond (in podzemnih kolektorjev) dosežejo izredni rezultati, tako da naprave za dogrevanje pogosto niso potrebne. Za vse inštalacije z zemeljskimi sondami je potrebno poiskati nasvet geologa in dobiti rudarsko soglasje. Toplotna črpalka izkorišča toploto zemlje in kamenin akumulirano v tleh, ki se regenerira iz globin z vodnimi tokovi, iz sonca s površine.