Solarni sistemi

Shematični prikaz inštalacije solarnega sistema

Sonce že tisoče in tisoče let oskrbuje zemljo s toploto in svetlobo, ljudje pa ju posredno in neposredno izkoriščamo. Vendar pa so še vedno glavni energetski vir goriva, ki so se v naravi kopičila milijone let (premog, nafta, plin) in jim pravimo neobnovljivi viri energije. Zaloge so omejene in jih bomo prej ali slej izčrpali, pa tudi njihova izraba je za okolje škodljiva. Zato se vse bolj uveljavljajo sistemi za koriščenje obnovljivih virov energije. Med obnovljive vire štejemo: energijo sonca, energijo vetra, biomase, energijo vode in geotermalno energijo. Sonce, večni jedrski reaktor, je praktično neizčrpen vir obnovljive energije. Čist in donosen vir, ki nam lahko zagotovi pomemben del energije za naše potrebe. Energija, ki jo sonce seva na zemljo, je 15.000-krat večja od energije, ki jo porabi človek. To je energija, ki se obnavlja, ne onesnažuje okolja in je hkrati brezplačna. Vse dokler bomo kot primarni vir za zadovoljevanje potreb po energiji uporabljali fosilna goriva ali jedrske reakcije, bomo imeli probleme na okoljskem, socialnem in ekonomskem področju. Zato, mora biti cilj izkoriščati to energijo v največjem možnem obsegu. Sončno energijo lahko uporabljamo za ogrevanje prostorov, vode, ogrevanje bazenov in za proizvodnjo elektrike za osvetljevanje in hišne porabnike.

 

Prednosti investicije v solarni sistem

Test sončnih kolektorjev, ogrevalnikov sanitarne vode in kompletnih solarnih naprav, ki ga je leta 1995 izvedel testni in razvojni center ITW univerze v Stuttgartu, potrjuje tržno zrelost tehnologije. Sistemi in komponente so dodelane, naprave so gospodarno smotrno dimenzionirane, kolektorji in ogrevalniki sanitarne vode med seboj usklajeni

  • Velika neodvisnost od obsotječih resursov energije (do 70% prihranek pri ogrevanju sanitarne vode)
  • Porast cene nafte za več kot 50% v zadnjih 5 letih ekološka ozaveščenost – doprinos k zdravi naravi
  • Delno sofinanciranje preko nepovratnih sredstev s strani Ministrstva za okolje za uporabo obnovljivih virov energije – OVE (www.aure.si)
  • Ugodno kreditiranje s strani Ekosklada (več na http://www.ekosklad.si)
  • Podaljšana življenjska doba kurjavi, saj sonce prevzame ogrevanje sanitarne vode čez celo poletje ter pomaga v ostalih letnih časih
  • Povrnitev investicije v sončne kolektorje v 3-4 letih, povrnitev investicije v solarni sistem v 5-6 letih
  • Eleganten izgled – povečanje vrednosti objekta 

Možnost vgraditve cenovno ugodnejših ploščatih kolektorjev ali učinkovitejših vakuumskih kolektorjev.

 

Solarni sistem - Primer Postavitve Kolektorjev

Zadnje novice