Črpalke zrak - voda

Shematični prikaz instštalacije toplotne črpalke zrak - voda

Zaradi vse večje energetske krize in stalnega naraščanja cen klasičnih energentov se trend gradnje ogrevalnih sistemov vse pogosteje obrača v smeri varčnih sistemov, ki zmanjšujejo stroške ogrevanja in minimalno vplivajo na okolje. Zato se v zadnjih letih vse bolj uveljavljajo novejši načini ogrevanja med katerimi še posebej izstopajo toplotne črpalke. Zaradi relativno nizkih investicijskih stroškov se v mnogih primerih kot najbolj ekonomične izkažejo toplotne črpalke zrak-voda. Razen tega, da so toplotne črpalko zrak-voda cenovno zelo ugodne,pa je pomembno tudi to, da jih lahko uporabljamo v različne namene. Uporabljamo jih lahko za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje z rekuperacijo. Ogrevanje in hlajenje prostorov s toploto zraka v okolju (ZRAK-VODA) Toplotna črpalka zrak – voda je sestavljena iz notranje in zunanje enote. Notranja enota vključuje vse sestavne dele le uparjalnik je postavljen zunaj, na prostem.

Tako so vsi pomembni deli naprave zaščiteni pred zunanjimi vremenskimi vplivi. Toplotna črpalka pridobiva toploto iz zraka v okolju in nudi visoko stopnjo udobja bivanja in energetsko učinkovit vir energije za ogrevanje in hlajenje prostorov in pripravo tople sanitarne vode skozi celo leto.

Toplotna črpalka uporablja ekološko hladivo , ki omogoča delovanje pri zelo nizkih temperaturah zraka do -20°C. Tako je primerna za uporabo kot edini vir ogrevanja objektov, zgrajenih po veljavnih energetskih predpisih.

Toplotno črpalko serije zrak - voda lahko uporabljamo kot dodatni vir, ki nudi pomoč konvencionalnim virom (olje, plin, drva ipd.). Na ta način znatno zmanjšamo letne stroške ogrevanja.

Sistem poganjajo kakovostni kompresorji , ki poleg dolge življenjske dobe omogočajo visok izkoristek in tiho delovanje enote.