Koristno

Denar

Cene pridobljene toplote in razmerja med energenti

Ob primerjavi cen najbolj uporabljanih energentov v gospodinjstvih za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode (npr. običajna fosilna goriva ali električna energija) je lastnikom stanovanj in stavb ali investitorjem težko natančno izračunati, koliko bo stalo obratovanje za stavbe pri uporabi različnih energetskihvirov. Za nosilce energije lahko pridobimo podatke o vsebnosti t. i. končne energije. To je energija v prvotni obliki goriva pred vstopom v kurilno napravo, ki ima naslednje značilne vrednosti: ekstra lahko kurilno olje 10 kWh/liter, zemeljski plin 9,5 kWh/m3, utekočinjen naftni plin pa okoli 7 kWh/liter, kosovni les 2400 kWh/pm3, lesni peleti 5 kWh/kg. Ker lahko isto gorivo uporabljamo v različnih kurilnih napravah, ki ga glede na svojo značilno tehnologijo različno učinkovito pretvarjajo v končni produkt – toploto, je treba korektno vrednotiti tudi učinkovitost pretvorbe goriva. Izkoristek pretvorbe goriva tako občutno vpliva na ceno pridobljene toplote iz goriva ter letni strošek porabe goriv.

 

Krediti Ekološkega sklada kot pomoč pri gradnji in obnovi

Maja se v Sloveniji v glavnem konča ogrevalna sezona. Takrat po navadi delamo obračune stroškov ogrevanja in izsledke primerjamo z izdatki za ogrevanje v preteklih letih. Pri tem pogosto ugotovimo, da se je z leti strošek našega ogrevanja močno povečal in iščemo vzroke za to povečanje. Povišanje cen goriva je gotovo eden od vzrokov, na katerega žal nimamo vpliva. Na porabo toplote pa lahko močno vplivamo z obnovo zastarelega ogrevalnega sistema, ki mora biti skrbno načrtovana. Pri načrtovanju obnove ali snovanju novegaogrevalnega sistema je treba upoštevati vse toplotne izgube in dobitke v bivalnih prostorih. Zato je priporočljivo, da se hkrati z obnovo ogrevalnega sistema izboljša tudi toplotna zaščita objekta. Ekološki sklad Republike Slovenije, (Eko sklad) ponuja ugodne kredite s subvencionirano obrestno mero, s katero je mogoče poplačati do 90 odstotkov vrednosti investicij. Krediti občanom so namenjeni naložbam v:

  1. Nakup in namestitev naprav za rabo obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in tople vode: solarni sistemi, toplotne črpalke, sistemi za izrabo geotermalne energije, kotli na lesno biomaso z vso pripadajočo opremo.
  2. Zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih objektov ali pri novogradnji, ki vključuje nakup in vgradnjo novih energetsko varčnih oken in izboljšanje toplotne zaščite zunanje lupine (fasada, streha).Prav tako so pri ekološkem skladu za izboljšanje vašega ogrevnega sistema ponudili subvencije v obliki nepovratnih sredstev za ugraditev nekaterih ekoloških rešitvah za ogrevanje objektov ter pripravo sanitarne vode.