Vrste ogrevanja

Ogenj

Pri odločitvi za ogrevanje hiše si izberemo vir toplote, mesto priprave, napravo za pridobivanje toplote, način razvoda in način ogrevanja prostorov. Vir nam predstavlja energent, ki je lahko premog, biomasa (les), plin, kurilno olje, električna energija ali kateri od alternativnih virov. Na že pripravljeno toploto iz vročevodnih omrežij daljinskega ogrevanja pri individualnih hišah običajno ne moremo računati, saj je odjem na površinsko enoto izven urejenih sosesk z večstanovanjskimi zgradbami preskromen. Sicer pa predstavlja takšen vir elegantno rešitev, saj se nam ni potrebno ukvarjati z izbiro in dobavo ustreznega vira, niti z vzdrževanjem naprav za ogrevanje. Toploto lahko pripravljamo v vsakem prostoru posebej (lokalno) ali pa centralno in jo z medijem (voda ali zrak) distribuiramo po celotnem objektu. Pri lokalnem ogrevanju so naprave za pridobivanje toplote običajno že tudi ogrevala, pri centralnem ogrevanju pa si lahko izberemo različna ogrevala in s tem različne načine ogrevanja prostorov. Upoštevati moramo, da so vrste ogrevanja med seboj povezane. Z izbiro nizkotemperaturnega kotla ali toplotne črpalke na primer smo se že odločili tudi za nizkotemperaturno ogrevanje in z njim povezane večje površine: za stensko in/ali talno ogrevanje ali večje površine radiatorjev.