Osnove

Ekspanzijska posoda

V tem primeru imamo samo eno napravo za pripravo toplote. Napravo izberemo glede na vir, način ogrevanja in temperaturni režim. Centralno ogrevanje je primerno tudi za večdružinske hiše, kjer so stroški, predvsem investicijski, manjši. S centralnim ogrevanjem dosežemo višje izkoristke in lažje vzdržujemo čistočo v bivalnih prostorih, žal pa je investicija višja kot pri lokalnem ogrevanju. Po sistemu centralnega ogrevanja običajno kroži voda, izberemo pa lahko tudi zrak ali kak drug medij. Voda je najprimernejši medij za razvod toplote po ogrevalnem sistemu. Pri centralnem ogrevanju lahko dosežemo boljši izkoristek kotla, višjo stopnjo ekonomičnosti ogrevanja in s tem tudi manjše onesnaženje. Hkrati omogočajo lažjo regulacijo temperature in vzdrževanje čistoče prostorov.

 

Hranilnik toplote

Sodobne hiše porabijo vse manj energije in temu se prilagajajo tudi ogrevalne naprave, ki imajo najvišji izkoristek samo v določenem območju. Ogrevalni sistem mora biti zasnovan tako, da zagotavlja čim daljši čas delovanja v optimalnem območju. Veliko izgub in s tem zmanjšanja letne učinkovitosti ogrevalne naprave nastane zaradi vklopov. Število vklopov zmanjšamo s hranilnikom toplote, ki hkrati omogoča delovanje v optimalnem območju moči, čeprav je trenutna potreba po toploti za ogrevanje manjša. Nekateri sistemi zahtevajo hranilnik toplote že zaradi razpoložljivosti vira (sončni kolektorji) energije.Hranilnik toplote je treba dimenzionirati glede na celoten ogrevalni sistem. Na velikost hranilnika vplivajo ogrevalna naprava, ogrevala in poraba tople sanitarne vode.

 

Topla sanitarna voda

Sočasno ob pripravi toplote za ogrevanje običajno pripravljamo tudi toplo sanitarno vodo. S stališča investicije in stroškov je taka odločitev smiselna, saj nekaj večja ogrevalna naprava ne predstavlja bistveno višje cene, priprava pa je v času delovanja ogrevalnega sistema najcenejša. Razmere se močno poslabšajo poleti, ko ni potrebe po ogrevanju in je naprava predimenzio-nirana. V tem času si pomagamo z ustrezno dimenzioniranim hranilnikom toplote ter solarnimi kolektorji.

 

Centralno ogrevanje - Zalogovnik